Școlile călărășene de ieri și de azi -COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI

 

Făurirea statului național unitar, proces istoric finalizat în urmă cu un secol, și crearea unei piețe unice pentru aproape 18 milioane de consumatori a favorizat atât  dezvoltarea economico-socială a României, cât și uniformizarea și diversificarea învățământul de toate gradele. În cadrul învățământului secundar, cel comercial cunoaște cel mai înalt grad de dezvoltare, după cum reiese din statisticile perioadei. În acest context, din inițiativa recent înființatei Camerei de comerț și industrie, la Călărași, în septembrie 1925, se înființează o Școală elementară de comerț cu o durată de 3 ani și care cuprindea pe absolvenții școlii primare, în vârstă de 11 – 12 ani. În afara orelor de clasă propriu-zise, în cadrul cărora se accentua predarea unor noțiuni legate de comerț, elevii efectuau și practică la prăvălii și magazine, fiind repartizați de Camera de comerț și industrie Călărași. După aboslvirea cursurilor, elevilor li se elibera un ”certificat de absolvire”, în virtutea căruia puteau fi angajați într-un stabiliment comercial local, ca ”băieți de prăvălie”.

În perioada 1925-1927, Şcoala elementară de comerţ a funcţionat sub direcţia profesorului G. V. Constantinescu. După data de 24 septembrie 1927, la conducerea şcolii a fost numit V. D. Marinescu. Dar școala nu dispunea de local propriu, funcționând pentru început, într-o încăpere anexă a localului Camerei de comerț și industrie. Pentru rezolvarea acestei probleme dificile, în sensul construirii unui local adecvat, Aurel Ionescu Isac, președintele Camerei de comerț, a trimis o circulară în județ, în vara anului 1926, prin care făcea apel la cei cu oarecare stare să doneze sume de bani în vederea construirii unui local pentru școala elementară de comerț. Acest apel găsește ecou în rândul multor călărășeni, care subvenționează construirea localului cu diferite sume de bani, ce se adaugă celor 799.678 lei donați, în același scop de Camera de comerț din București.

Odată adunată suma necesară, Camera de comerț și industrie Călărași scoate la licitație construirea localului școlii de comerț, construcție luată în antrepriză de arhitectul Sima Vasilescu, din București. Pe 25 iulie 1928, se încheia contractul pentru construirea localului, iar peste un an, în octombrie 1929, elevii de la  școala elementară și cei de la școala superioară, recent înființată, se mutau într-un local corespunzător alcătuit din parter și etaj, amplasat în  piața orașului (în acel local funcționează astăzi Corpul A al Colegiul economic Călărași). Dorinţa de a construi o sala de gimnastică şi o sală de festivităţi nu s-a putut concretiza, iar partea clădirii unde se află acum cancelaria profesorilor s-a construit după 1929.

93_big

Corpul A al Colegiului economic Călărași construit în anii 1928-1929

Cursurile școlare se desfășurau în conformitate cu planurile de învățământ elaborate de Ministerul Instrucțiunii, iar profesorii erau recrutați de la celelalte școli secundare din oraș, sau dintre angajații Camerei de comerț din localitate. Corpul profesoral al școlii comerciale era alcătuit, în anul 1928, din următorii: Virgil D. Marinescu – director și profesor de contabilitate, Calistrat Popărăscu – secretar și profesor de muzică, Petre Popescu- profesor de română, Ion R. Săvulescu – profesor de producție și contabilitate, Alexandru Nițescu – profesor de geografie, A. Ionescu Isac – profesor de producție, Elena Teodorof – profesoară de caligrafie ș.a.

Așa cum am mai menționat, din anul  1928 – 1929 școlii elementare i se adaugă și cursul superior, pentru început doar clasa a V-a, ulterior completându-se toate cele 4 clase, iar după 1936, conform prevederilor Legii învățământului comercial secundar, școala elementară și superioară de comerț din localitate devine Liceul comercial Călărași.

Condus cu pricepere de directorul Virgil Deghetto, liceul comercial de la Călărași va scoate câteva serii de absolvenți bine pregătiți de un colectiv profesoral calificat. Mulți din absolvenții liceului au ocupat funcții economice de răspundere, iar o altă parte, după trecerea examenului de bacalaureat, au urmat cursurile învățământului superior economic.

Activitatea Liceului comercial de la Călărași va continua și în anii celui de al doilea război mondial, localul său aparținând unei instituții cu caracter privat nefiind preluat de autoritățile militare, așa cum s-a procedat în cazul localurilor altor școli publice. Situația avea să se agraveze  la sfârșitul anului 1943 și începutul anului 1944, când inevitabila înfrângere a Germaniei în războiul antisovietic devenise o evidență și, din ordinele directe ale lui Antonescu, se trecuse la pregătirea teritoriului țării pentru război. În aceste condiții, la nivelul unităților școlare secundare din Călărași se înființase un comitet interșcolar, al cărui președinte fusese numit Gheorghe Vasilescu, directorul liceului ”Știrbei Vodă”, care avea ca principală atribuție organizarea activității școlare în condiții de război și evacuarea arhivelor liceelor în comuna Rasa.

 Chiar în condiții de război, Liceul comercial Călărași va reuși, chiar dacă mai devreme, să-și încheie situația școlară pe anul școlar 1943/1944.   Deschiderea noului an școlar 1944/1945 avea loc în condiții dificile, dar majoritatea elevilor se vor prezenta la cursuri programa școlară nesuferind mari modificări  până în anul 1946, când Liceul comercial de la Călărași se transformă în gimnaziu unic.

Începând din anul 1948, odată cu aplicarea primei legi comuniste a învățământului, Gimnaziul unic comercial devine Școala medie tehnică comercială Călărași. Continuatoare a tradițiilor fostului liceu comercial, noua unitate școlară, reprofilată, funcționa tot în localul din piața  orașului și avea drept scop pregătirea cadrelor necesare comerțului de stat. În 1949 își schimbă denumirea în Şcoala Tehnică de Administraţie Economică Mixtă. Pe timpul celor 4 ani de studiu, elevii primeau, prin obiectele prevăzute în planul de învățământ, noțiuni de cultură generală (34 % din totalul orelor prevăzute în plan), de cultură tehnică generală și  specială (49 %), iar restul timpului îl dedicau practicii în unități ale Ministerului Comerțului și Alimentației, în a cărui subordine se afla.

Într-un raport din 1949 trimis Ministerului este menţionată următoarea împărţire a localului şcolii: cinci  săli de curs, un laborator de fizico-chimice,  o sală de lectură, un cabinet medical, o cancelarie, biblioteca în cancelaria profesorilor şi într-o cameră separată, trei săli pentru birouri, o cameră rezervată pentru oaspeţi şi două camere de locuit la subsol, folosite de personalul de serviciu. Raportul mai menţionează existenţa a 305 elevi înscrişi, 175 fiind de la ţară; în aceste condiţii, o dificultate sesizată de raport era faptul că şcoala nu avea internat.  De fapt, şcoala avea 7 clase de elevi, două funcţionând în localul Şcolii Elementare de fete, nr.1 din apropiere.

           În 1951 cele două săli puse la dispoziţie de şcoala de fete sunt pierdute, aşa că elevii învăţau şi după-amiaza. Şi iarăşi se cerea, de  această dată Ministerului Comerţului de care aparţinea şcoala, un arhitect pentru a studia posibilitatea de mărire a localului.  Cum majoritatea elevilor şcolii veneau de la ţară a fost nevoie de o cantină şi de un internat. În 1951 s-a obţinut de la Sfatul Popular Călăraşi un local aproape de şcoală, unde a fost amenajată o cantină, pusă la dispoziţia elevilor săraci de la ţară. Ca teren sportiv era folosit cel aflat lângă şcoală( „Terenul sportiv Progresul” – devenit mai târziu „Navrom”) şi închiriat de la Sfatul Popular. Internatul urma să se înfiinţeze în 1952, dar proiectul  nu a mai fost dus la bun sfârsit. Şcoala Tehnică de Administraţie Economică Mixtă a funcţionat până în 1955 când a fost desfiinţată. Elevii săi au fost transferaţi la liceul de fete şi la liceul de băieţi. În localul său avea să se mute așa numita Școală medie mixtă nr. 2, devenită, mai apoi, Școala generală nr. 2 Călărași.

Bine pregătiți de colectivul profesoral, condus de directorul Ștefănescu Vintilă, din care făceau parte, printre alții, Georgescu Laurențiu, Deghetto Virgil, Lambescu Romulus,        Minculescu Ileana, absolvenții școlii tehnice comerciale au ocupat funcții de răspundere în economia județului, dovedind temeinicia cunoștințelor însușite în anii școlarității, iar alții, continuându-și studiile, au devenit specialiști în materie, cum este cazul profesului universitar Ghiță P. Tănase.

Odată cu reformarea învățământului românesc în primii ani ai regimului Ceaușescu, fostul liceu comercial şi-a reluat profilul şi structura de învăţământ în 1966, sub denumirea de Liceul economic Călărași  şi a funcţionat în localul fostului Liceu real-umanist nr. 2, până în 1970. De la 1 septembrie 1970, Liceul Economic s-a mutat în localul Şcolii generale nr. 2, pentru care se construise un local nou în str. Grivița, elevii liceului revenind în imobilul inaugurat în 1929, în care îşi desfaşoară si astăzi cursurile, şcoala purtând de acum denumirea de Liceul Economic şi de Drept Administrativ.

            Un control efectuat de Inspectoratul Şcolar la 28 mai 1974, constata următoarele: liceul economic avea 280 de elevi în anii I-IV, clădirea şcolii este din cărămidă, acoperită cu ţiglă,  şi cuprindea cinci săli de clasă, un laborator de fizică-chimie, o sală de maşini, cabinetul directorului, cancelaria profesorilor şi secretariatul. Programul şcolar se desfăşura atât de dimineaţă, cât şi după-amiază, şcoala având 15 cadre didactice şi doi administratori. Şcoala nu avea nici cantină şi nici internat, elevii folosind cantina şi internatul Liceului Teoretic nr. 1.

Patronat de I.C.S.L.M. Călărași și aflat în subordinea Consiliului popular județean Ialomița, Liceul economic și de drept administrativ din Călărași pregătea forța de muncă necesară tuturor ramurilor economice din județ (comerț, industrie, agricultură, construcții, transporturi, instituții bancare și financiare etc.)

În 1993 liceul şi-a schimbat denumirea în cea de Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Călăraşi. La 1 ianuarie 1999, Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii şi Şcoala generală nr.2 şi-au reunit colectivele de cadre didactice şi baza materială, căutând împreună succesul în frumosul demers al luminării minţii tinerilor pe care îi aveau sub oblăduire. Din octombrie 2000, noua școală poartă numele de Colegiul Economic Călăraşi, unitate de învățământ în care astăzi sunt cuprinși elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a de liceu și care face parte din rândul unităților școlare de elită din județul Călărași, afirmație care este confirmată de rezultatele bune și foarte bune pe care elevii de aici le obțin la examenele naționale, la olimpiade și concursuri școlare, sub îndrumarea unui colectiv profesionist de cadre didactice.

ultimul-clopotel-la-economic_2013-3

O nouă promoție de absolvenți ai Colegiului economic Călărași

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s