Argument

De peste 40 de ani scriu despre istoria meleagurilor călărășene. În primul meu articol, pe care l-am regăsit în paginile îngălbenite de vreme ale unei publicații ce apărea la Slobozia (“Tribuna Ialomiței” nr. 2048/28.08.1976), prezentam câteva Curizități din arhivele călărășene. De atunci și până azi am publicat sute de articole de istorie locală în ziare și reviste ce au apărut la Slobozia și Călărași, sau în reviste și anuare de specialitate din Capitală, Constanța, Călărași și Slobozia. În anul 1979, îmi apăreau primele două cărți la Slobozia (Județul Ialomița – File de istorie, în colaborare cu Alexandru Vlădăreanu, și Istoria învățământului din județul Ialomița, vol. II 1918-1978), pentru ca în anul următor să mă regăsesc printre autorii volumului Județul Ialomița, publicat la Editura Sport-turism din București.
Odată cu înființarea județului Călărași, în ianuarie 1981, odată cu eforturile depuse pentru constituirea fondului arhivistic al noii unități administrativ-teritoriale, am continuat publicarea unor lucrări de popularizare care își propuneau să reconstituie istoria meleagurilor călărășene. Apărea astfel, la Călărași, în anul 1983, volumul Tineretul călărășean – Tradiții și continuitate, elaborat împreună cu regretatul meu coleg Petre Vlădilă, care mi-a prilejuit, de fapt, dincolo de titlu, realizarea primei sinteze de istorie locală despre teritoriul ce intra în componența tânărului județ Călărași. Anul următor, scriam, pentru prima dată după Pompei Samarian, o sinteză a Istoriei orașului Călărași pe care o publicam la Editura Sport-turism din București sub titlul Călărași – Mic îndreptar turistic. În această cărticică publicam, tot pentru prima dată, imagini din Călărașiul de altădată.
În perioada de după decembrie 1989 am continuat cercetările privind istoria orașului și județului Călărași, publicând, în anul 1993, la Editura Alas din Călărași, cartea intitulată Istoria orașului Călărași (o a doua ediție avea să vadă lumina tiparului în anul 2008, la Editura Agora, lucrarea fiind însoțită de un bogat material ilustrativ cu numai puțin de 48 de fotografii din Călărașiul interbelic). În anul 1995, Editura Pământul avea să-mi publice volumul Județul Călărași, Istorie-Tradiții-Cultură. O parte din textul lucrării avea să fie folosit și dezvoltat într-o altă carte dedicată istoriei meleagurilor călărășene, publicată în anul 2010 la Editura Agora din Călărași și intitulată Județul Călărași, Studiu istorico-etnografic.
De amintit și faptul că mă aflu și printre autorii celor 3 ediții ale volumului Monografia municipiului Călărași, publicate în anii 2003 și 2008, la Editura Agora și ediția din 2010, la Editura Pământul din Pitești. Ar mai fi de adăugat și voluminoasa lucrare antologică, Călărașii în literatura română, realizată împreună cu prof. Ilie-Ștefan Rădulescu și publicată în anul 1996 la Editura Pământul.
Doar cu titlul de realizare personală amintesc aici și lucrarea Administrația românească în Cadrilater (1913-1940), care constituie, de fapt, publicarea tezei mele de doctorat susținută la Universitatea București în anul 1999. Cartea a fost publicată în anul 2005 la Editura Agora și a fost distinsă cu Premiul “Nicolae Iorga” al Societății de științe istorice din România.
Ultima mea lucrare reprezentativă, intitulată Școala călărășeană (1865-2015). 150 de ani de învățământ gratuit și obligatoriu, un volum cu peste 450 de pagini, a apărut în anul 2015 sub egida Inspectoratului școlar județean Călărași.
Lucrările mele s-au epuizat repede, o parte dintre ele găsindu-se astăzi doar în anumite biblioteci sau în colecții personale. Am rămas însă surprins când am constatat că în mediul virtual, pe diferite site-uri sau bloguri, am găsit copiate, “la virgulă” texte întregi din lucrările menționate mai sus, fără nici cea mai mică referire la autori sau editori, fapt care m-a determinat să devin eu însumi bloger, punând bazele blogului de față intitulat PAGINI DE ISTORIE LOCALĂ.
Voi publica aici, pentru iubitorii de istorie, materiale referitoare la istoria meleagurilor călărășene, a municipiilor Călărași și Oltenița, însoțite de documente și imagini de epocă. Voi reliefa rolul și aportul personalităților locale la evoluția generală a spațiului românesc, cum vă voi face părtași pe voi, cititorii mei, la ultimile mele cercetări privind Istoria Cadrilaterului românesc, lucrare pe care o voi publica în anul Centenarului Marii Uniri. Îmi doresc sănătate, pentru că puterea de muncă și expertiza în materie știu că nu-mi lipsesc!

prof. dr. Constantin TUDOR